Publiskā ārtelpa kā sociālās atdzimšanas veicināšanas instruments

Dalībnieki

Jānis Barkāns, Msc. ing., projektu vadītājs 

Zināšanu, pieredzes iegūšana

SIA “BRD projekts”, http://www.brd.lv/
tālr. 67162045

Elmārs Daniševskis, ceļu inženieris, satiksmes plānotājs 

Vēlos piedzīvot Rīgas harmonisku un pilnvērtīgu attīstību.

SIA “E.Daniševska birojs”
Antonijas iela 18/1, Rīga, LV-1010
tālr.: 29233285
@: elmars©edb•lv  (elmars©edb•lv)  

Inga Bruzgule, arhitekte 

Interesanta likās iespēja risināt pilsētas publiskās ārtelpas ‘problēmzonas’ perifērijā- ikdienas darbā ar tām nenākas saskarties. Projekts ‘RADI RĪGU”, manuprāt, izveidosies kā savdabīga pilsoņu/ profesionāļu/ amatpersonu socializācijas forma ar taustāmu (realizācijas gadījumā) pienesumu pilsētai. Piedalīšanās projektā man ir svarīga arī kā jaunu zināšanu un pieredzes iegūšanas iespēja.

SIA ‘DEPO projekts’, www.depoprojekts.lv
Rūpniecības 32b-1k, Rīga LV 1045
Tālr.: 67508134; Mob.: 29481078
@: inga©depoprojekts•lv  (inga©depoprojekts•lv)  
  (inga©depoprojekts•lv)  

Līga Platais, arhitekte 

Interesē jauna metode kā attīstīt pilsētu, kā iesaistīt plašāku sabiedrību pilsētas veidošanā. Interesanti būs pašiem saprast kā komunikācijas procesā soli pa solim var nonākt pie negaidītiem risinājumiem.

SIA ‘DEPO projekts’, www.depoprojekts.lv
Rūpniecības 32b-1k, Rīga LV 1045
Tālr.: 67508134
@: liga©depoprojekts•lv  (liga©depoprojekts•lv)  

Gatis Didrihsons, arhitekts 

Apzinos to kopējo labumu, ko pilsētai, tās iedzīvotājiem var sniegt stratēģiska un gudra plānošana. Esmu gatavs iesaistīties gan lai dotu savu ieguldījumu – impulsu manas pilsētas tālākai attīstībai, gan lai mācītos un pieaugtu savā profesionālajā darbībā.

SIA “Didrihsons arhitekti”, http://didrihsonsarhitekti.lv/
Klusā iela 11, Rīga LV-1013,
tel. 7373799
@ gatis©didrihsonsarhitekti•lv  (gatis©didrihsonsarhitekti•lv)  

Ventis Didrihsons, arhitekts 

Piedalos lai: satiktu interesantus cilvēkus, pavadītu jautri laiku, gūtu pieredzi un, iespējams, dotu kādu ieguldījumu Rīgas attīstībā.

“Didrihsons un Didrihsons” http://www.ventisdidrihsons.lv/
Klusā iela 11, Rīga, LV-1013
tel. 29240777
@ ventis©vdstudija•lv  (ventis©vdstudija•lv)  

Dace Putniņa, arhitekte
“Arhitektu firma KUBS”, http://www.kubs.lv
Stabu iela 46/48 – 3, LV-1011, Riga, Latvia
tel. 67315175
@ dace©kubs•lv  (dace©kubs•lv)  
Ints Menģelis, arhitekts 

Ir teiciens, ka tikai pašam piedaloties un līdzdarbojoties radīšanā, pa īstam ir iespējams izbaudīt svētkus. Man ar Rīgu ir līdzīgi – RADAM!

SIA “SARMA & NORDE Arhitekti”, http://www.sarmanorde.lv
Grēcinieku iela 11a-5, Rīga, LV–1050
tālr.: 6 7502160
imengelis©gmail•com  (imengelis©gmail•com)  

Brigita Bārbale, arhitekte, biroja vadītāja 

Tā ir iespēja izrādīt rūpes par to, ko uzskatām par svarīgu – pilsētas ārtelpu.
Tā ir iespēja iegūt starptautisku pieredzi, strādāt kopā un mācīties no Beļģijas profesoriem. Tā ir iespēja piedalīties vēl nebijušā pasākumā Latvijā.

SIA “Labie koki”, www.labiekoki.lv
biroja adrese: Skolas iela 21-513
fakss/tālr. 67273005
mob. 28664604
@ info©labiekoki•lv  (info©labiekoki•lv)  

Edgars Neilands, arborists, dārznieks, valdes priekšsēdētājs 

Lieliska iespēja.

SIA “Labie koki”, www.labiekoki.lv
biroja adrese: Skolas iela 21-513
fakss/tālr. 67273005
mob. 26421824
@ info©labiekoki•lv  (info©labiekoki•lv)  

Ilze Circene, MSc.soc.zin., MSc.geogr., plānošanas projektu vadītāja, teritorijas plānotāja 

Sens teiciens vēsta, ka „zeltu pārbauda ūdenī, cilvēku – darbā”. Šis projekts būs laba iespēja pārbaudīt plānošanas idejas to praktiskajā ieviešanā.

SIA „Metrum”, www.metrum.lv
Tālr.: 67860317

Vita Jevdokimova, BsC.env.sc, Telpiskās plānošanas nozares vadītāja palīgs
SIA „Metrum”, www.metrum.lv
Tālr.: 67860305
@: vita•jevdokimova©metrum•lv  (vita•jevdokimova©metrum•lv)  
Māra Kalvāne, arhitekte, plānošanas projektu vadītāja 

Šo projektu uzskatu par labu iespēju gan iemācīties ko jaunu pati, gan dalīties ar savu pieredzi arī kolēģiem no citiem birojiem, un kopā veidot izpratni par publisko ārtelpu un tās nozīmi urbanizētā vidē. Rīgai, kā savai pilsētai, kā rīdziniece – vienkārši gribu palīdzēt un šajā projektā saskatu to savu iespēju pielikt arī savu mazo pienesumu kādas konkrētas vietas vides sakārtošanai un uzlabošanai. Šis projekts ir īpaši svarīgs šobrīd, kad gan Rīgā, gan arī daudzviet citur pasaulē vēlamies daudz tiešāk saprast – kur mēs dzīvojam un kādai vietai (vai arī apkaimei) jūtamies piederīgi, ko mēs paši varam darīt un, ko varam lūgt citiem (t.sk. pašvaldībai), lai savā dzīvesvietā justos labi, droši un laimīgi!

SIA “Metrum”, www.metrum.lv
tālr.: 67860302
e-pasts: mara•kalvane©metrum•lv  (mara•kalvane©metrum•lv)  

Mārtiņš Trukšāns, telpiskās plānošanas nozares vadītājs 

Piedalos tāpēc, lai gūtu arvien jaunu skatījumu par telpisko attīstības jautājumiem, kā arī dalītos pieredzē, darbojoties plecu pie pleca ar Rietumeiropas profesionāļiem savā nozarē.

SIA “Metrum”, www.metrum.lv
Tālr.: 67032392
@ martins•truksans©metrum•lv  (martins•truksans©metrum•lv)  

Mārīte Brūze, arhitekte Mg.arch. 

Projektā piedalos, lai, varbūt, apgūtu ko jaunu un vēl tuvāk iepazītos ar RĪGU un rīdziniekiem, kā arī atrisinātu no praktizējoša arhitekta viedokļa kādu sasāpējušu Rīgas stūrīti.

Projektēšanas birojs “M. un V. Brūzis”
Rīga, Brīvības gatve 234-47a
tālr.: 29 484234
@: marite_bruze©inbox•lv  (marite_bruze©inbox•lv)  

Lauma Līdaka, arhitekte 

Ja tic leģendai, Rīgu nedrīkst pārstāt Radīt – citādi tā nogrims Daugavas dzelmē.

@: lauma•lidaka©gmail•com  (lauma•lidaka©gmail•com)  


Aldis Apšenieks, arhitekts 

Nezināmais un interesantais vilina.

Birojs PIRMAIS PRINCIPS
Rīga, Zaļā iela 3-3a
Tālr.: 29487640
@: arhitektura©1•princips•lv  (arhitektura©1•princips•lv)  

Līga Vanaga, arhitekte 

Gluži kā Parīze rada francūžus, vēlos piedzīvot, lai arī šobrīd „sāpīgie” Rīgas rajoni ar savu identitāti varētu iedvesmot progresīvām pārmaiņām un mākslai radīt publisko telpu kā komunikāciju ar tās izmantotājiem. Rīgas lepnums neslēpjas tikai Vecrīgas torņos un bruģī, tas ir ierakstīts katra rīdzinieka izpratnē par savu rajonu, pat ja tajā jaušams pavisam sirreāls sentiments.

SIA “SARMA & NORDE Arhitekti”, http://www.sarmanorde.lv
Grēcinieku iela 11a-5, Rīga, LV–1050
tālr.: 6 7502160
Mob. 26512533
ligavanaga©inbox•lv  (ligavanaga©inbox•lv)  

Jānis Norde, arhitekts
SIA “SARMA & NORDE Arhitekti”, http://www.sarmanorde.lv/
Grēcinieku iela 11a-5, Rīga, LV–1050
tālr.: 6 7502160
@ jn©sarmanorde•lv  (jn©sarmanorde•lv)  
Ilze Miķelsone, arhitekte 

Es ticu, ka šis projekts var dot mums iespēju pozitīvi ietekmēt Rīgas publisko telpu daudz vairāk, kā ir izdevies līdz šim. Kas gan cits , ja ne katastrofas sajūta liks mums uzsākt sarunu, visiem kopā un katram atsevišķi. Ir laiks.

SIA “Taktila” – Arhitektūra/Publiskā telpa/Māksla. www.taktila.lv
Ed.Smiļģa iela 8A-2, Rīga LV-1002
Tālr.: 29469655
@: ilze©taktila•lv  (ilze©taktila•lv)  

Ilze Locāne, ainavu arhitekte 

Radi Rīga ir lielisks pasākums, kur nevis atkal sēdēt un čīkstēt, ka nekas nenotiek plānošanas jomā, bet gan pašam pielikt savu roku un radīt savu Rīgu. Tas ir labs veids, kā savest kopā dažādu nozaru pārstāvjus, lai kopā veidotu kvalitatīvu pilsētvidi, jo kā zināms, tikai komandā ir spēks. Protams, starptautiska pieredze, zinošu pasniedzēju vadībā.

SIA ‘LABIE KOKI’, www.labiekoki.lv
biroja adrese: Skolas iela 21-513
fakss/tālr. 67273005
mob. 28667829
@: ilze©labiekoki•lv  (ilze©labiekoki•lv)  

Linda Zaļā, ainavu arhitekte 

Jauna pieredze. Labs darbs. Radam!

Tālr.: 27404022
@: linda•zala©gmail•com  (linda•zala©gmail•com)  

Olga Klubova, ainavu arhitektūras studente 

Tālr.: 22370623
@: olga©alpspace•lv  (olga©alpspace•lv)  

Līga Neimane, ainavu arhitektūras studente 

Tālr.: 26758610
@: liga©alpspace•lv  (liga©alpspace•lv)  

Ilze Janpavle, ainavu arhitektūras studente 

Rīga visspilgtāk man asociējas ar Vecrīgas šaurajām ieliņām, nobružāto akmens bruģi un baznīcu torņiem, kas kalpo par orientieriem pašā Rīgas sirdī, bet Rīga nav tikai Vecrīga vai daudzie šķietami vienveidīgie mikrorajoni, ir tik daudz mazu nianšu Rīgas nomalēs, kuras līdz šim nebiju nojautusi. Viena no tām ir Bolderāja. Projekta pirmās dienas man pavēra pavisam citādu skatu uz Rīgu, radot jaunas domas un idejas nākotnei, gan par Rīgu, gan par dzīvi kopumā.

Tālr.: 26475173
@: ilze•janpavle©alpspace•lv  (ilze•janpavle©alpspace•lv)  

Andra Odumāne, arhitektūras studente

Lieliska iespēja papildināt sevi un gūt pieredzi kopā ar profesionāļiem. Kā arī nest ieguldījumu Rīgas attīstībā un iepazīt šo pilsētu tuvāk.

@: andra•odumane©gmail•com  (andra•odumane©gmail•com)  

Zane Pastare, arhitektūras studente 

Vēlējos labāk saprast Pilsētu un dot ieguldījumu aktuālās, Rīgai nepieciešamās pārmaiņās. Tā ir gan iespēja mācīties, gan iedvesmojošs pozitīvs pārdzīvojums!

@: zpastare©gmail•com  (zpastare©gmail•com)  


Oto ozols, arhitektūras students 

Ikdienā paskrienu garām simtiem māju, ielu, laukumu, parku, cilvēku, tiltu, kanālu, upju… Tagad ir iespēja apstāties un radīt vienu laukumu labāku. Tāpēc radu Rīgas apkaimi – Āgenskalnu labāku.

@: oto•ozols©gmail•com  (oto•ozols©gmail•com)  


Marta Ceriņa, arhitektūras studente 

Interesanta pieredze, jauni kontakti, plašāks skatījums un, protams,
sakārtotāka un progresīvāka
Rīga.

tālr.:  26189432
@: marta_cerina©inbox•lv  (marta_cerina©inbox•lv)  


Sabīne Zāģere, ainavu arhitektūras  studente 

Rīga ir mūsu kolektīvā atbildība! Lai arī kādā nozarē mēs darbotos, kopīgiem spēkiem jāver jauna vēstures lapaspuse tam, lai mūsu snaudošai pilsētai no jauna atklātu tās glabātās kultūras vaibstus. Radi Rīgu, tā ir iespēja spert soli uz priekšu, cerībā rast iespējas plānveidīgai mūsu pilsētas attīstībai un kolektīvā darbā arī pašiem pilnveidoties.

tālr.: 22445268
@: sabine•zagere©gmail•com  (sabine•zagere©gmail•com)  

Ģirts Avotiņš, arhitekts tehniķis, sabiedrisko attiecību un mediju aģentūras GA’s vadītājs, burātājs un snovbordists 

Šis projekts manuprāt ir unikāls, jo tas Latvijas speciālistiem ļauj ne tikai iepazīt ārvalstu praksi pilsētvides plānošanā, bet arī ļauj to izmēģināt praksē. Ja projekta ietvaros, izmantojot šos instrumentus un praksi, mums izdosies sakārtot piecas vietas Rīgā, mēs būsim paveikuši šķietami neiespējamo.

Tālr.: 29467027
@: girts•avotins©gmail•com  (girts•avotins©gmail•com)  

?