Publiskā ārtelpa kā sociālās atdzimšanas veicināšanas instruments

Kristiaan Borret

2006. gadā Kristiāns Borē tika iecelts par otro Antverpenes galveno arhitektu 2006.-2011.g. periodam. Tādēļ, ka pilsētas galvenā arhitekta amats bija visai jauns, Kristiāns uzrakstīja „Misijas formulējumu” – 70 lapaspušu garu dokumentu, kuru 2007. gadā apstiprināja pilsētas mērs.

Saskaņā ar šo dokumentu, pilsētas arhitekta atbildība ir esošās un nākotnes kustāmie un nekustāmie īpašumi pilsētas robežās, kā arī telpu, programmu un projektu attīstība, ieskaitot infrastruktūru, publisko ārtelpu un ainavu.

Borē galvenais uzdevums ir rūpēties par telpisko un arhitektūras kvalitāti visās pilsētvides attīstības iniciatīvās un projektos pilsētā. Borē saka

„Ja kāds runā par telpisko kvalitāti, viņam jādomā arī par vērtību skalām, sociālo un telpisko kontekstiem, kuri pastāvīgi mainās.”

Antverpenes pilsētas arhitekts polemizē ar agresīvās plānošanas taktiku un uzstājas par atklātu publiskā un privāta sektora sadarbību. Viņš atbalsta līdzsvarotu un ilgtspējīgu urbānā auduma blīvumu un tā saucamo „pirmās līnijas” publisko ārtelpu, kas ir pilsētas dzīves un kultūras galvenās artērijas, stiprināšanu. Publisko ārtelpu hibrīdās formas ir pieļaujamas, ja tās nediskriminē „pirmās līnijas” publiskās ārtelpas.

Antverpenes telpiskās struktūras plāna panākumus nosaka daudzu stratēģisko projektu sākums. Plānošanas kvalitāte ir atkarīgā no šo projektu kvalitātes. Tādēļ Pilsētas arhitekta un viņa komandas iesaistīšanai projektu pārvaldīšanā (menedžmentā) ir izšķiroša nozīme.

Vēl vienas Pilsētas arhitekta atbildības aspekts ir pastāvīgā urbanizācijas evolūcija pilsētas un lauku teritorijas atšķirību sairšanas virzienā. Šī pasaulē augošā tendence ir ārkārtīgi grūti neitralizējama. Tāpēc ir nepieciešama „mātes –pilsētas” stiprināšana. Tajā pašā laikā uzmanību pieprasa arī bezpersoniskās, identitāti zaudējošās izkliedētās apkaimes. Izaicinošs uzdevums ir arī pārrobežu vīzija par to kā zaļās struktūras un publiskā ārtelpa stiprina identitāti un pilsētu dzīvīgumu.

Pēc 5 gadu Pilsētas arhitekta biroja vadīšanas Antverpenē – Rīgai ļoti līdzīgā pilsētā, Kristiāna Borē pienesums IAP darbībā var kļūt par plānošanas atklāsmes nesošo pieredzi.

CURRICULUM VITAE

Kristians Borē (Kristiaan Borret)
Dzimis: 1966, Beļģijā
stadsbouwmeester©stad•antwerpen•be  (stadsbouwmeester©stad•antwerpen•be)  

IZGLĪTĪBA
Mg Sc. ing./arch., Lēvenes katoļu universitāte (Katholieke Universiteit Leuven – KUL), Beļģija
Filozofijas bakalaurs, Lēvenes katoļu universitāte (KUL), Beļģija
Sabiedrisko attiecību un politikas zinātņu bakalaurs, Jaunlēvenes universitāte (Université Louvain-la-Neuve), Beļģija
Mg. Sc. urbānisms/telpiskā plānošana, Katalonijas Politehniskā Universitāte (Universitat Politechnica de Catalalunya), Barselona, Spānija

PROFESIONĀLĀ KARJERA
1994-2002 arhitekts, birojā “Projectteam Stadsontwerp”, profesora Marsela Smeta (KUL) vadībā
2002-2006 Tehniskais departaments – Telpiskās plānošanas vadītājs, Ģente, Beļģija
2005- Vieslektors, Arhitektūras un plānošanas fakultāte, Valsts Universitāte (Universiteit Gent), Ģente, Beļģija
2006- Pilsētas galvenais arhitekts, Antverpene, Beļģija

KVALIFIKĀCIJA UN HOMOLOGĀCIJA
Atzīts plānotājs / dizainers – telpiskās struktūras plāni

PĒTĪJUMU NOZARES
Darbs starpdisciplinārā pilsētpētnieku grupā GUST (Ghent Urban Studies Team) un birojā „Labo S&S” – teorētiskie pētījumi un „research by design” pētījumi saistībā ar mūsdienu pilsētu pārveidošanu, pilsētnieciskumu, sabiedrisko īpašumu

PIEREDZE
Vairāku Flandrijas pilsētu un pašvaldību pilsētdizaina, infrastruktūras dizaina un publiskās ārtelpas dizainu autors

PUBLIKĀCIJAS
“Homeward. Contemporary Architecture in Flanders” (de Singel, 1998) – līdzautors
“The Urban Condition: Space, Community and Self in the Contemporary Metropolis” (010, Rotterdam, 1999) – redkolēģijas loceklis
“Yearbook Architecture Flanders” 1998-1999, 2000-2001,2008-2009 (Ministry Flemish Community, resp. 2000, 2002, 2010)
“Yearbook town planning and spatial planning” 2002-2005 (VRP, Brussel, 2006)

Flāmu arhitektūras institūta (Vlaams Architectuurinstituut (VAI)) komitejas loceklis
Telpisko plānotāju asociācijas (Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP)) komitejas loceklis
Europan zinātniskās komitejas loceklis

Universiteit Gent http://www.ugent.be/
Vlaams Architectuurinstituut http://www.vai.be/en/home/home.asp
Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning http://www.vrp.be/

_______________________________

Kristiaan Borret

In 2006 Kristiaan Borret was selected to become the 2nd City-Architect of Antwerpen in the period 2006-2011. As the function is quite new he wrote a “Mission Statement”, a policy document of 70 pages which was approved by the Lord Mayor and his board of Aldermen in 2007. According to this document, the field of work of the City-Architect covers the existing and to be realised moveable and not moveable properties within the city borders and the spatial developments, programs and projects, including infrastructures, public space and landscape. His main task is guarding the spatial and architectural quality of all public initiatives and projects in the city: “ when one speaks about spatial quality, one also should speak about a framework of values, a social context and a spatial context which is always different”. Kristiaan Borret argues for an offensive planning and development strategy and an open cooperation of public and private actors. He preferences a balanced and sustainable densification of the urban tissue and a re-enforcement of the so called “first line” public space, being the arteries of urban life and urban culture. Hybrid forms of public space are allowed when they do not undermine the first line public space. The success of the Spatial Structure Plan of Antwerpen is determined by the many ongoing strategic projects. The quality of the planning depends of the quality of these projects. Therefore, a strong involvement of the City-Architect’s team in the project management is crucial. A final aspect of concern for the City-Architect is the continuous evolution of urbanization towards a dispersed city fading away the difference between city and countryside. This worldwide evolution is of course difficult to counter. Re-enforcement of centrality of the “mother-city” is necessary. At the same time, attention is needed for the dispersed-like anonymous neighbourhoods. The creation of a cross-border vision how green structures and public spaces improve identity and liveability is a challenging task.

After nearly 5 years of managing the City-Architect’s team in a city that is very similar to Riga, Kristiaan Borret’s input in the IP will be a revealing experience.

Kristiaan Borret Curriculum Vitae

stadsbouwmeester©stad•antwerpen•be  (stadsbouwmeester©stad•antwerpen•be)  

EDUCATION

Master of science in engineering/architecture, University Leuven/Belgium
Bachelor in Philosophy, University Leuven, Belgium
Bachelor in Political sciences and public affairs, Université Louvain-la-Neuve, Belgium
Master in Urbanism, Universitat Politechnica de Catalalunya, Barcelona, Spain

PROFESSIONAL CAREER

1994-2002 Architect in the office Projectteam Stadsontwerp, prof. M.Smets, University of Leuven
2002-2006 Head Spatial Planning Department of Technum, Gent
2005- Guest Lecturer Department Architecture and Planning, State University, Gent
2006- City-Architect Antwerpen

QUALIFICATIONS AND HOMOLOGATIONS

Recognized planner/designer spatial plans.

RESEARCH

Theoretical research and research by design concerning contemporary transformations of cities, urbanity and public domain, within the framework of the interdisciplinary group of researchers GUST (Ghent Urban Studies Team) en in Labo S&S.

EXPERIENCE

Urban design, infrastructure design and design of public spaces in several cities and municipalities in Flanders.

PUBLICATIONS

Co-author of “Homeward. Contemporary Architecture in Flanders” (de Singel, 1998), co-editor of “The Urban Condition: Space, Community and Self in the Contemporary Metropolis” (010, Rotterdam, 1999), Yearbook Architecture Flanders 1998-1999, 2000-2001,2008-2009 (Ministry Flemish Community, resp. 2000, 2002, 2010) and Yearbook town planning and spatial planning 2002-2005 (VRP, Brussel, 2006).

Kristiaan Borret is committee member of the Flemish Institute of Architecture (VAI) and the Association of Spatial Planners (VRP) and member of the international scientific committee of Europan.