Publiskā ārtelpa kā sociālās atdzimšanas veicināšanas instruments

Tina Saaby Madsen

Tinai Sābi Madsenai raksturīga īpaši novatoriska pieeja plānošanai un dizainam tāpēc viņa  aicināta pievienoties IAP darbam. Pirms Tina tika iecelta par Kopenhāgenas galveno arhitekti 2010. gadā, viņa vadīja arhitektu biroju “WITRAZ”.

Sava darba metodoloģiju Tīna un viņas kolēģi formulē:

“Vides konteksta izpratne nav tikai vietas kvalitātes, klimata, vēstures vai būvtradīciju jautājums. Tā ir arī plaša diapazona ieinteresēto pušu vēlmju, vajadzību, konfrontācijas vai sadarbības analīze. Visi augstāk minētie faktori nosaka urbānās sfēras sarežģītību”.

Metodoloģija tiek balstīta uz dialoga attīstību starp visiem vides veidošanas procesa dalībniekiem.

Lai noteiktu, kas piedalās noteiktas vides veidošanas procesā, “WITRAZ” sarunājas ar trīs dažādu līmeņu lietotājiem –  “primārajiem” (esošiem) lietotājiem, “blakus” lietotājiem (kaimiņiem) un netiešiem (ārpuses, kuri ir arī nākotnes) lietotājiem.

WITRAZ” izstrādāja paņēmienu kopu: konkrētu instrumentu virkni dialogam ar lietotāju. Kopā ar arhitektiem, birojs nodarbina arī komunikāciju zinātņu nozaru speciālistus. Dažādas komunikācijai paredzētas metodoloģijas, kopā ar tradicionāliem arhitektūras paņēmieniem, palīdz biroja darbiniekiem sagatavot dialogu, izplatīt informāciju, iedvesmot lietotājus, radīt kopīgu valodu, sniegt ieskatu problēmās un spēju tās saprast, dot cilvēkiem iespēju piedalīties un reāli ietekmēt projektēšanas procesu.

CURRICULUM VITAE

Tīna Sābī Madsena (Tina Saaby Madsen)
Dzimusi: 1970, Dānijā
tina•saaby©tmf•kk•dk  (tina•saaby©tmf•kk•dk)  

IZGLĪTĪBA
Ārhusas Arhitektūras skola (Arkitektskolen Aarhus), Dānija, 1990 – 1993
Kembridžas universitāte (University of Cambridge), Lielbritānija, 1994 – 1995
MAA arhitektūrā, Karaliskā Dānijas mākslas akadēmija, Arhitektūras skola (Det Kongelige Danske Akademi Kunstakademiets Arkitektskole) Kopenhāgena, 1997

PROFESIONĀLĀ KARJERA
1995 – 1998: Hou & Partners – arhitekte
1998 – 2000: Skaarup & Jespersen – arhitekte, pilsētplānotāja
2000 – 2003: Hou & Partners – arhitekte
2003 – 2007: WITRAZ architects – arhitekte
2007 – 2008: Pēdējā kursa studentu pasniedzēja – fokuss ilgtspēja – Karaliskā Dānijas mākslas akadēmijā
2007 – 2010: WITRAZ architects – partnere, direktore
2010-: Pilsētas galvenā arhitekte, Kopenhāgena, Dānija

APBALVOJUMI
1.vieta Musiktorvet, Kopenhāgena, 2008, pilsētattīstība
1.vieta Prøvestenen, Helsingør, 2007; Sabiedriskā centra piebūve – biroju telpas, recepcija, sanāksmju telpas
1.vieta Skovbakken, Frederiksværk, 2006. Māsterplāns; Pilsētattīstība – jaunu sabiedriskas funkcijas apjomu definīcija esošajā apbūves struktūrā kā arī potenciālas apbūves paplašinājuma shēma
3.vieta Rønde Nord, 2003; Atklāts konkurss, māsterplāns
4.vieta Køge BBB – Better Cheaper Housing, 2001; Atklāts konkurss, māsterplāns
3.vieta Nākotnes dienas aprūpes centrs, Herning, 1997.

PROJEKTI
Telpas plānojums un publiskās ārtelpas dizains – atkarību centrs, Vesterbro, Kopehāgena (Dānija)
Konsultants – plānošana, procesa koordinācija – kultūras nams un bibliotēka, Nordvest un Tingbjerg, Kopenhāgena (Dānija)
Tingbjerg, Kopenhāgena (Dānija) – 81 jana ģimenes māja, augstceltnes renovācija un paplašināšana, pilsētas kvartāla vietzīme, jaunu ēku attīstība, kultūras nama un citas inoatīvas iniciatīvas
Māsterplāni vairākām Kopenhāgenas apkaimēm – Urbanplanen, Tingbjerg, Den Grønne Trekant, Mjølnerparken, Mølleåparken og Allégården
60 dzīvojamo ēku komplekss bēgļu nometnei, Sandholm, Dānija 2003
Viesnīcas “Kolding Fjord” piebūve, Koldingas (Dānija) pašvaldības arhitektūras balva
Nykredit” biroja paplašināšana, Anker Heegårdsgade, Kopenhāgenā.
Roskildes ostas muzejs, Roskilde (Dānija)

Dānijas arhitektu asociācijas (Akademisk Arkitektforening) biedrs, priekšsēdētāja vietniece 2004-2005, valdes locekle 2002-2005, vietējās nodaļas vadītāja 2000-2002.

WITRAZ architects http://www.witraz.dk/

__________________________________

Tina Saaby Madsen

Tina Saaby Madsen is invited to join the IP because of her innovating work as a member and director of the architects’ office WITRAZ. In 2010 she was appointed to become the new City-Architect of Copenhagen.

From the statement: “Understanding context is not merely a question of site qualities, climate, local history and building tradition – it also demands an analysis of the wide span of stakeholders, the clashing or co working values and habits that define the complex urban sphere”, Tina Saaby Madsen and her colleagues have elaborated a methodology to dialogue with all kind of stakeholders.

To define who the stakeholders are, WITRAZ discusses the users on three different levels: the direct users; ‘the primary stakeholders’ (present users), ‘the near stakeholders’ (‘neighbours’) and the indirect users ‘the outer stakeholders’ (including future users).

WITRAZ has developed a toolbox: a series of concrete tools to make the dialogue work. Apart from employing architects, the office employs other people that contribute with different competences and points of view than traditionally trained architects. The tools are both classical architectural disciplines and disciplines rooted in other professional traditions. The tools help the office to prepare the dialogue, to spread the information, to inspire the users, to create a common language, to give insight and ability to understand, to give people the experience of being involved in the development of a project, etc.

Tina Saaby Madsen Curriculum Vitae

Born 1970, in Denmark

tina•saaby©tmf•kk•dk  (tina•saaby©tmf•kk•dk)  

EDUCATION

Aarhus School of Architecture, Denmark, 1990 – 1993
University of Cambridge, UK, 1994 – 1995.
Architect MAA, Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture, Copenhagen 1997.

PROFESSIONAL CAREER

1995 – 1998: Hou & Partners – architect
1998 – 2000: Skaarup & Jespersen – architect + urban planner
2000 – 2003: Hou & Partners – architect
2003 – 2007: WITRAZ architects – architect
2007 – 2008: Teaching graduate students at the Royal Danish Academy of Fine Arts, institute 10, with focus on sustainability.
2007 – 2010: WITRAZ architects – partner/director

2010-: City-Architect Copenhagen

AWARDS

1st prize. Musiktorvet, Copenhagen, 2008. Urban development
1st prize. Prøvestenen, Helsingør, 2007. Community Centre extension with offices, meeting facilities and reception area.
1st prize. Skovbakken, Frederiksværk, 2006. Masterplanning
Urban development comprising a new housing scheme and new common facilities within an existing built-up area
3rd prize. Rønde Nord, 2003
Open competition, masterplan for a new housing area in a small community
4th prize. BBB – Better Cheaper Housing, 2001
Open competition, masterplan for better cheaper housing in Køge, near Copenhagen
3rd prize. Daycare of the future in Herning, 1997.

PROJECTS

Lay-out and urban public space in connection with a drop-in centre for substance abusers in Vesterbro, Copenhagen
Programming and process consultant for a new culture house and library in Nordvest and in Tingbjerg, Copenhagen
Tingbjerg, construction of 81 new family homes, renovation and extension of the high-rise building, the landmark of the urban quarter, development of new housing, culture house and other new initiatives
Masterplanning in different housing areas within Copenhagen as Urbanplanen, Tingbjerg, Den Grønne Trekant, Mjølnerparken, Mølleåparken og Allégården
60 refugee camp residential units for Sandholm, constructed as box elements 2003
Extension comprising 20 rooms at hotel Kolding Fjord. Awarded a prize by the municipality of Kolding
Establishing work spaces for Nykredit staff in Anker Heegårdsgade, Copenhagen. New facades constituted by red-brick screening
Roskilde Museum Harbour.

Tina Saaby Madsen is a member of the Architects’ Association of Denmark, vice chairman 2004-2005, board member 2002-2005, head of local department 2000-2002.