Publiskā ārtelpa kā sociālās atdzimšanas veicināšanas instruments

:: Bolderāja/Daugavgrīva