Publiskā ārtelpa kā sociālās atdzimšanas veicināšanas instruments

:: 1. tematiskais bloks “Projekta definīcijas izstrādes process un metode”