Publiskā ārtelpa kā sociālās atdzimšanas veicināšanas instruments

:: 2. tematiskais bloks “Vides dizains kā sociālais instruments”