Publiskā ārtelpa kā sociālās atdzimšanas veicināšanas instruments

:: Mērķi un uzdevumi