Publiskā ārtelpa kā sociālās atdzimšanas veicināšanas instruments

:: 3. tematiskais bloks “Stratēģiski un finansiāli projekta realizācijas instrumenti”