Publiskā ārtelpa kā sociālās atdzimšanas veicināšanas instruments

:: Programmas nepieciešamība