Publiskā ārtelpa kā sociālās atdzimšanas veicināšanas instruments

:: Krasta iela