Publiskā ārtelpa kā sociālās atdzimšanas veicināšanas instruments

:: Intensīvā apmācības programma