Publiskā ārtelpa kā sociālās atdzimšanas veicināšanas instruments

:: Semināru programma