Publiskā ārtelpa kā sociālās atdzimšanas veicināšanas instruments

Kontakti

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Alberta iela 10, Rīga, LV-1010
http://www.geo.lu.lv/gzzf/index.php
www.geo.lu.lv

Gunta Lukstiņa, arhitekte, plānotāja, telpiskās attīstības plānošanas maģistra studiju programmas koordinatore
Tālr.: 29188535
@ gunta•lukstina©lu•lv  (gunta•lukstina©lu•lv)  

Pēteris Šķiņķis
Asociētais profesors, Telpiskās attīstības plānošanas profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas direktors
Tālr.: 29107612
@: peteris•skinkis©lu•lv  (peteris•skinkis©lu•lv)  

SIA “ainavu projektēšanas darbnīca ALPS”

Cēsu 3-10, Rīga LV-1012, tālr. 67375346

Helēna Gūtmane – projekta koordinatore, informācija par projekta gaitu un atbalstītājiem
mob. tālr. 29642688
@: helena©alpspace•lv  (helena©alpspace•lv)  

Jonas Büchel – sadarbība ar iedzīvotājiem
@: balticplanning©gmail•com  (balticplanning©gmail•com)  

Marc Geldof – kontakti ar vadītājiem un ekspertiem
mob. tālr. +32478406081
@: marc©alpspace•lv  (marc©alpspace•lv)  

Ilze Rukšāne – kontakti ar dalībniekiem
mob. tālr. 29407747
@: ilze©alpspace•lv  (ilze©alpspace•lv)  

Līga Neimane – informācijas publicēšana mājas lapā
mob. tālr. 26758610
@: liga©alpspace•lv  (liga©alpspace•lv)  

PR un mediju aģentūra GA’s

Ģirts Avotiņš – informācija medijiem
mob. tālr.: 29467027
@: girts•avotins©gmail•com