Publiskā ārtelpa kā sociālās atdzimšanas veicināšanas instruments

Jordi Farrando

JORDI FARRANDO

www.farrando.com

Jordi Farrando – arhitekts un ainavu arhitekts, kas aktīvi iesaistījies un piedalījies Barselonas pilsētvides atdzimšanas procesos. Viņš bija Barselonas pilsētas domes organizētas visaptverošās vides atjaunošanas programmas „Pilsētvides Projekti” (Urban Projects) komandas dalībnieks laikā, kad pilsēta tika nostādīta diktatora Franko režīma seku priekšā – slikti uzturēta publiskā ārtelpa, neplānota pilsētas izplešanās, pamestas rūpnīcas, teritoriju degradācija un tranzītsatiksme cauri pilsētai un tās centram.

Definējot publisko ārtelpu kā galveno stratēģisko attīstības faktoru Barselona kļuva par pilsētvides atjaunotnes pionieri. Izmantojot stratēģiskas punktveida intervences, programma ne tikai uzlaboja pilsētvietu fizisko vidi, bet arī kļuva par pilsētvides atjaunotnes „ infecēšanas” avotu un izplatīja šo efektu visā pilsētā. Publiskā ārtelpa kļuva par būtisku stūrakmeni pilsētas atdzimšanā. Šajos pirmajos gados dizaineru komanda, kurai regulāri piebiedrojās rūpīgi izvēlēti mākslinieki, bija atvērta jaunajam un pieredzes gūšanai – tādējādi Barselonas laukumi, parki un skvēri pārvērtās par patiesām pilsētlaboratorijām, kurās kompleksi tika pētīti mehānismi, kas darbina un veido publisko ārtelpu.

Barselonas pieeja pilsētvides dizainam iezīmēja jaunas ēras sākumu publiskās ārtelpas attīstībā Eiropā.

Jordi Farrado ir vairāku Barselonas laukumu un parku autors, starp tiem: Plaça Salvador Allende (1984-1985), Les Estrelles Gardens (1989), La Unitat Gardens(1987-1989), Jardins del Princep de Girona (1993 – 1995) un gājēju tilts Ronda del Dalt (1989). Beļģijā viņš rekonstruējis vairākas gājēju/tirdzniecības ielas un Grote Markt (Lielais tirgus) – Astridpark asi Kortrijkas (Kortrijk) pilsētas centrā (1995), Queen Astrid laukumu Antverpenē (1999-2044) un Diksmuidekaai krastmalu (2003) Kortrijkā (Kortrijk).

Jordi Farrado vada savu privātpraksi un ir vairāku dzīvojamo ēku, skolu un citu labiekārtojuma projektu autors (www.farrando.com). Viņš ir aktīvs Starptautiskās Arhitektu Savienības biedrs un regulāri lasa lekcijas gan Eiropas universitātēs, gan starptautiskās konferencēs.

IZGLĪTĪBA

1982 Arhitekts, Escola Tècnica Superior d’ Arquitectura de Barcelona ETSAB, Universitat Politècnica de Catalunya, UPC

1987 Maģistra grāds ainavu arhitektūrā, Universitat Politècnica de Catalunya, UPC

PROFESIONĀLA KARJERA

1981-2000 Barselonas pilsētas domes visaptverošās vides atjaunošanas programmas „Pilsētvides Projekti” (Urban Projects) komandas dalībnieks. Atbildīgs par pilsētas publiskās ārtelpas projektu dizainu, koordinēšanu un uzraudzību. Komandas darbs vairākkārt starptautiski apbalvots (tai skaitā Harvard University Prince of Wales Award) un publicēts.

1982 – Privātprakse – arhitektūra un ainavu arhitektūra – (www.farrando.com)

AKADĒMISKĀ KARJERA

1990 – 2000 Lektors – Escola Tècnica Superior d’ Arquitectura de Barcelona ETSAB Lekciju kurss – Pilsētvide, dizaina priekšnosacījumi.

1990 – Vieslektors Spānijas un Beļģijas universitātēs

1987 – Lektors konferencēs visā pasaulē

2004 Direktors – pēcdiplomu programma „Pilsētas mēbeļu dizains”, Escola Bna, Barcelona

STARPTAUTISKĀ ARHITEKTU SAVIENĪBA

1999 – 2005 Valdes loceklis

2003 – 2005 Kongresu un Asambleju komisijas direktors

2005 – 2011 Ģenerālsekretārs

PUBLIKĀCIJAS

1990 Ceļvedis “Espais urbans. Barcelona 1981-1990” autors

1992 – 1996 UIA Barcelona 96 biļetena līdzautors un projekta vadītājs

2000 -2001 Grāmatas “Publieke ruimte: een andere aanpak” autors, izdevējs Flāmu kopienas ministrija

2003 – 2004 Grāmatas “La Urbana. Libre blanc dels carrers de Barcelona” autors un projekta vadītājs, FAD un Barselonas pilsētas dome

Vairāku rakstu autors žurnāliem Topos, l’Oeil, L’espai public, Archis,a.o.

KONKURSI

Jordi Farrando ir vairāku starptautisko konkursu laureāts

________________________________

www.farrando.com

Jordi Farrando started his career as a member of the Urban Projects team of Barcelona City Council as of its foundation. At that time Barcelona was confronted with the painful legacy of the dictator Franco regime: bad maintained public domain, unplanned extensions of the city, abandoned factories, brown fields and transit traffic through the city. The aim of the Urban Projects team was to give signals to the inhabitants a new era of policy making and city renewal was under way.

The innovative approach in Barcelona defines public space as a key factor for the integral transformation of the city. By selecting strategic located punctual interventions, a process develops far beyond the upgrading of the place itself, “infecting” the urban tissue and spreading its effects over the whole city. The public domain becomes a crucial liver for the renewal of the city. In these early years the team of designers, consequently joined by a selection of artists, had the freedom to experience and this way squares and parks in Barcelona changed into real laboratories in which the diverse mechanisms that compose public space were researched. The Barcelona approach of urban design would definitely change the way in which public spaces in Europe are treated.

Jordi Farrando is author of several squares and parks (city gardens) in Barcelona, among others: Plaça Salvador Allende (1984-1985), Les Estrelles Gardens (1989), La Unitat

Gardens (1987-1989), Jardins del Princep de Girona, gardens (1993 – 1995) and the footbridge for the Ronda del Dalt (1989). In Belgium he remodelled commercial streets and the axis Grote Markt – Astridpark in the centre of Kortrijk (1995), the Queen Astrid square in Antwerp (1999 – 2004) and the Riverbank Diksmuidekaai in Kortrijk (2003).

As a private architect, Jordi Farrando is author of several housing projects, public schools and other facilities. He is active as lecturer in universities, on international conferences and is an active member of the International Union of Architects. In Flanders he participated in the Masterclasses Public Space.

 

EDUCATION

1982 Architect, Escola Tècnica Superior d’ Arquitectura de Barcelona ETSAB, Universitat Politècnica de Catalunya, UPC

1987 Master in Landscape architecture, UPC

PROFESSIONAL CAREER

1981-2000 Member of the Urban Projects team of Barcelona City Council as of its foundation. In charge of co-ordinating, designing and supervising projects for public space in the city. The work carried out by this team has been widely publicized internationally and received various awards including the Harvard University Prince of Wales Award.

1982 – Private office working in the fields of housing, facilities and public space.