Publiskā ārtelpa kā sociālās atdzimšanas veicināšanas instruments

«Publiskā debate “Brīvības ielas izvēle būt brīvai!”

Brīvības iela Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā – G. Ruskuls

Brīvības iela Rīgas ilgtspējīgas  attīstības stratēģijā - G. Ruskuls

Leave a Response