Publiskā ārtelpa kā sociālās atdzimšanas veicināšanas instruments

Semināra programma 15.-17.aprīlis

PUBLISKĀ ĀRTELPA KĀ SOCIĀLĀS ATDZIMŠANAS VEICINĀŠANAS INSTRUMENTS

Intensīvā apmācības programma stratēģiskai pieejai telpiskajā plānošanā
Arhitektu namā, Torņa ielā 11, Rīgā
15.04. – 17.04. 2011

1. tematiskais bloks : METODE

Mērķis: Stratēģisko projektu definīcija stratēģiski svarīgas pilsētas attīstības zonās
Metodoloģija: Problemātikas detalizācija lietojot telpas un sociālās vides analīzes metodes.
Projekta definīcijas strukturēšana tā telpiskajā un vēsturiskajā vidē.

1. SEMINĀRS. STRATĒĢISKO TERITORIJU UN PROJEKTU VIETU IZVĒLE
1. diena 15.04., piektdiena
Prologs

08.30 – 09.00 Dalībnieku reģistrācija un rīta kafija
09.00 – 09.10 Marks Geldofs (pilsētplānotājs, Beļģija) – sesijas moderators, dalībnieku uzruna
09.10 – 09.20 Ievadvārds
09.20 – 09.50 Kas ir kas? Dalībnieku, vadītāju un organizatoru iepazīšanās
09.50 – 10.05 Ievads intensīvā apmācības programmā
Prof. Jans Shrjors, Lēvenes katoļu universitāte, Beļģija

10.05 – 11.35  Tēmas, jēdzieni, definījas un nozīmes
– “Telpiskā struktūra. Lēvenes iesegto ielu piemērs, Beļģija” – Prof. Marks Martenss, Brīvā Briseles universitāte
– “Mentālā kartēšana. Nablusas (Palestīna) piemērs” – Prof. Jefs Fan den Brūks, Lēvenes katoļu universitāte, Beļģija
– “Telpiskā analīze un metodoloģija. Flandrijas jūras piekrastes piemērs” – Prof. Jans Shrjors, Lēvenes katoļu universitāte, Beļģija

11.35 – 11.50 Kafijas pauze

11.50 – 13.30 Pirmās Rīgas kolektīvās mentālas kartes skices
– Rīgas vajadzību, uztraukumu, baiļu, cerību, atslēgas tēmu analīze
– Pilsētas telpiskās struktūras un tās komponentu (apkaimes, centri, pilsētas vārti, zaļā un zilā struktūras, bākas u.c. un to savstarpējas attiecības) noteikšana
Vadītāji – prof. Jans Shrjors, prof. Jefs Fan den Brūks, prof. Marks Martenss
Pārskats – Marks Geldofs (pilsētplānotājs, Beļģija), IAP organizatori

13.30 – 14.00 Pusdienas pārtraukums

14.00 – 15.30 Potenciālo projektu teritoriju prezentācija
–  Izvēles motivācija un īsa analīze: pilsētas konteksts, apkaimju konteksts 
– Ar projektu teritorijām saistītās tēmas
Moderators – Marks Geldofs (pilsētplānotājs, Beļģija) piedaloties prof. Jans Shrjors, prof. Jefs Fan den Brūks, prof. Marks Martenss

15.30 – 17.00 Rīgas kolektīvās mentālās kartes precizēšana
– Rīgas vajadzību, uztraukumu, baiļu, cerību, atslēgas tēmu analīze
– Stiprās, vājās puses, iespēju un draudu faktori (SVID) – analīze
– Vīziju, vērtību, interešu, iesaistīto pušu spēku analīze ( VVIS)
– “Vides un konteksta” (VunK) identifikācija: esošās vīzijas un plāni, varas struktūru ietekmes. Darbības iespēju noteikšana
Vadītāji -prof. Jans Shrjors, prof. Jefs Fan den Brūks, prof. Marks Martenss
Pārskats – Marks Geldofs (pilsētplānotājs, Beļģija), IAP organizatori

17.00 – 17.15 Kafijas pauze

17.15 – 18.30 1. sesijas 1. dienas noslēgums: rezultātu apkopojums un diskusijas
Vadītāji – prof. Jans Shrjors, prof. Jefs Fan den Brūks, prof. Marks Martenss

2. diena 16.04., sestdiena
Projektu izpēte

08.30 – 09.00 Dalībnieku reģistrācija rīta kafija
09.00 Došanās uz autobusu no Torņa ielas (lūgums nekavēt)
09.15 Izbraukuma sākums (autobusa stāvvieta tiks precizēta)
09.15 – 16.00 Projektu teritoriju apmeklējums
– Telpiskās struktūras nolasīšana un mentālās kartes sastādīšana objektā 
Vadītāji – prof. Jans Shrjors, prof. Jefs Fan den Brūks, prof. Marks Martenss

No sī brīža IAP dalībnieki sāk pildīt individuālu aktivitāšu dienasgrāmatu (piezīmes, komentāri, skices…)

16.00 – 16.15 Kafijas pauze

16.15 – 18.00 Projektu (teritoriju un vietu) izvēles pamatojums un komandu veidošana
– Projektu izvēle, kas balstīta uz to  stratēģisko nozīmi un potenciālo ietekmi uz teritoriju
– Objektu un komandu kombinēšana, pamatojoties uz dalībnieku interesēm
Vadītāji – prof. Jans Shrjors, prof. Jefs Fan den Brūks, prof. Marks Martenss

Dienas noslēgums
Moderatori – programmas vadītāji, IAP organizatori
Pārskats – Marks Geldofs (pilsētplānotājs, Beļģija), IAP organizatori

3. diena 17.04., svētdiena
Telpiskā analīze

08.30 – 09.00 Dalībnieku reģistrācija un rīta kafija.
09.00 – 09.15  Piecminūte – moderators Marks Geldofs  (pilsētplānotājs, Beļģija)
09.15 – 10.00 Telpiskās politikas pamatojums
– “No analīzes līdz struktūras shēmai. Ledebergas piemērs, Gente, Beļģija” – prof. Marks Martenss, Brīvā Briseles universitāte

10.00 – 13.00 Darbs grupās (11.00 – 11.15 Kafijas pauze)
– Komandas detalizē izvēlētā projekta mentālo kārti un telpiskās struktūras skici. Uzmanības fokuss uz SVID, VVIS un V&K analīzēm
Vadītāji – prof. Jans Shrjors, prof. Jefs Fan den Brūks, prof. Marks Martenss 

13.00 – 13.30 Pusdienas pārtraukums
13.30 – 18.00 Grupu sanāksme
Vadītāji – prof. Jans Shrjors, prof. Jefs Fan den Brūks, prof. Marks Martenss

Darba kopsavilkums
Mājas uzdevuma pārskats
Pārskats – Marks Geldofs (pilsētplānotājs, Beļģija), IAP organizatori

2. SEMINĀRS – NO PROJEKTA DEFINĪCIJAS LĪDZ PROJEKTA PLĀNAM
17.-19. jūnijs, 2011

Comments are closed.