Publiskā ārtelpa kā sociālās atdzimšanas veicināšanas instruments

3. tematiskais bloks – stratēģiski un finansiāli projekta realizācijas instrumenti

Trešais, noslēdzošais bloks “MENEDŽMENTS” ir vienlaicīgi arī lielākais izaicinājums IAP dalībniekiem. Teorētiskā līmenī tas aplūkos tādas tēmas kā:
– ieinteresēto pušu un iedzīvotāju priekšlikumu analīzes metodes
– vadlīniju izstrādes process
– menedžmenta instrumenti un projekta realizācija
– komunikatīvā procesa analīze
– marketinga stratēģija
– mērķu realizācijas pakāpes analīze
– mediju loma komunikatīvā plānošana

Taču dalībniekiem būs jāveic arī praktiskais darbs – jāsagatavo reāla menedžmenta programma viņu izstrādātiem projektiem, mutiski saskaņojot tos ar ieinteresētām pusēm un sameklējot to realizācijai iespējamos finansiālus instrumentus. Īstenojot šo programmu, Rīgas pašvaldība gatavos dalībnieku un iedzīvotāju kopā izstrādāto projektu realizāciju līdz 2014. gadam, kad Rīgas kļūs Eiropas kultūras galvaspilsētu (www.kultrix.lv).

Comments are closed.