Publiskā ārtelpa kā sociālās atdzimšanas veicināšanas instruments

2. tematiskais bloks – vides dizains kā sociālais instruments

Otrais tematiskais bloks “DIZAINS” paredz labiekārtojuma izstrādi noteiktām publiskām ārtelpām Rīgas apkaimēs. Procesu konsultēs IAP vadītāji. Otrā bloka semināru darbības laikā tiks pieaicināti pasaulē atzīti ārtelpas dizaina eksperti. Pirms tematiskais bloks “Dizains” sāks savu darbu, dalībnieki pavadīs trīs darba dienas ārpus Latvijas, iepazīstoties ar līdzīgiem projektu piemēriem. Labiekārtojuma projektus skiču stadijā dalībnieki izstrādās, pamatojoties uz informāciju, kuru viņi gūs, iesaistot apkaimju iedzīvotājus risinājumu tapšanā. Aktuālās tēmas:
– Vīzijas attīstība: teritorijas un tās ārtelpas nākotnes dizains un funkcija
– Nākotnes vīzijas realizācija telpiskā kontekstā.
– Skiču izstrāde pētāmās teritorijas publiskai ārtelpai
– Vides dizaina tehnika
– Komunikatīvā plānošana: iesaistītās puses
– Iedzīvotāju iesaistīšanas metodes
– Interaktīvais dizains

Comments are closed.