Publiskā ārtelpa kā sociālās atdzimšanas veicināšanas instruments

1. tematiskais bloks – projekta definīcijas izstrādes process un metodeViens no IAP uzstādījumiem ir pieredzēt visas projekta stadijas: projekta definīciju, koncepta attīstību, projekta dizainu un diskusijas par projektu ar visām iesaistītajām pusēm. Otrs – strādāt pie projekta nākotnes programmas menedžmentam, uzturēšanai un pārvaldībai. Abus virzienus caurvij dizaina un iedzīvotāju iesaistīšanas process. Šīs metodes mērķis ir izprast un realizēt spēju samierināt dažādas intereses un panākt visiem pieņemamu rezultātu. Programma tiek sadalīta trijos tematiskos blokos: metode, dizains un menedžments.

Pirmais tematiskais bloks „METODE” paredz sniegt teorētisku informāciju par stratēģiskiem projektiem un stratēģiskās plānošanas konceptiem. Īpaši uzsvērtas tiks katras projekta izstrādes stadijas kvalitāte un sadarbības iespējas ar visiem procesā iesaistītiem aktieriem. Teorētiskās lekcijas tiks kombinētas ar teorijas aprobāciju praksē, analizējot un saskaņā ar noteiktiem kritērijiem izvēloties projektu vietas Rīgas apkaimēs. Tēmas, kas tiks apskatītas teorētiskās un praktiskās nodarbībās:
– Projekta definīcijas izstrādes principi
– Stratēģiskā plānošana
– Uzdevuma detalizācija ar telpisko un etnogrāfisko analīzi
– Dizaina objektu izvēle
– Telpiskā analīze
– Plānošanas procesa sociālā dimensija

Comments are closed.