Publiskā ārtelpa kā sociālās atdzimšanas veicināšanas instruments