Publiskā ārtelpa kā sociālās atdzimšanas veicināšanas instruments

RADI RĪGU Čiekurkalna grupa aizvadījusi pirmo tikšanos ar Čiekurkalna iedzīvotājiem un plāno nākamo

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamēr RADI RĪGU komandas turpināja strādāt pie saviem projektiem, Čiekurkalna grupa 3.decembrī pulcēja kopā apkaimes iedzīvotājus uz diskusiju par kopīgu Čiekurkalna vīziju, darāmajiem darbiem un turpmākajām aktivitātēm.

Iedzīvotāji aktīvi iesaistījās diskusijās par katru no grupas izstrādātām idejām un uzdeva sev interesējošus jautājumus, izteica priekšlikumus ideju realizācijai un savas iespējas palīdzēt, lai kopīgiem spēkiem realizētu un izmantotu iecerēto.

„Div’ rociņas, div’ kājiņas, tās darbiņa sabijās;
simt rociņas, simt kājiņas, tās darbiņa nebijās”

Visām iesaistītajām pusēm ir skaidrs, ka ideju realizācijā vislielākā nozīme ir pašu čiekurkalniešu aktivitātei un motivācijai izmantot RADI RĪGU projektu, lai padarītu Čiekurkalnu par skaistāku vietu dzīvošanai, atpūtai un komunikācijai vienam ar otru.

Tieši tādēļ Čiekurkalna profesionāļu grupa aicina iedzīvotājus uz nākamo tikšanos
2012.gada 13. janvārī, sestdienā plkst. 16.00
autocentra „Rolis” telpās, Čiekurkalna 2.līnijā 41
http://www.rolis.lv/contacts.php

Tiksimies, lai pārrunātu iedzīvotāju biedrības izveidošanas iespējas, apspriestu, kuras no piedāvātām idejām, kādā secībā un veidā tiktu realizētas tuvākajā laikā, kādi resursi un līdzekļi nepieciešami.

Visu vecumu iedzīvotāji ir aicināti pievienoties un izteikt viedokli „Čiekurkalns” domubiedru grupās sociālajos portālos www.draugiem.lv un www.facebook.com ,
kā arī izmantot ierosinājumu kasti Čiekurkalna bibliotēkā.

RADĪSIM Čiekurkalnu!

Kontaktinformācija:
Arch. Mārīte Brūze
marite_bruze©inbox•lv  (marite_bruze©inbox•lv)  
+371 29484234

Domubiedru grupas:
http://www.facebook.com/groups/200042650074634/
http://www.draugiem.lv/group/16010070/ciekurkalns/

 

6 Comments

  1. I have been diligently seeking information on this subject for some time, and yours is the most comprehensive piece I have encountered thus far. Nevertheless, with respect to the conclusion, are you certain regarding the supply?

  2. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

  3. Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!

  4. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

  5. Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.

  6. Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!