Publiskā ārtelpa kā sociālās atdzimšanas veicināšanas instruments

:: Paredzamie rezultāti

    Paredzamie rezultāti, ko plānots sasniegt, īstenojot IAP

    March 23, 2011 •

    Paredzamie rezultāti, ko plānots sasniegt, īstenojot IAP Telpisko struktūru meti 5 Rīgas pilsēttepām Dizaina priekšlikumi 5 publiskām ārtelpām apkaimēs Projektu realizācijas programmas līdz 2014. gadam Projektu mutiska saskaņošana ar visiem iesaistītajiem „aktieriem”, ieskaitot iedzīvotājus Iestrādes Rīgas pilsētas publiskās ārtelpas stratēģijai Izmēģināti jauni komunikatīvās plānošanas instrumenti Rīgas kontekstā Publikācija par IAP rezultātiem latviešu un angļu valodā Publikācija starptautiski atzītā …lasīt tālāk