Publiskā ārtelpa kā sociālās atdzimšanas veicināšanas instruments

:: Darbības programma

    IAP vispārīga programma

    March 23, 2011 •

    „Radi Rīgu” – intensīvā apmācību programma (IAP) paredz praktisku un teorētisko semināru kursu 3 fāzēs, kurās tiks strādāts pie apkaimju publiskām ārtelpām no projekta definīcijas līdz projekta menedžmentam. Darba teritorijas tiek izvēlētas sadarbībā ar Rīgas izpilddirekcijām un Rīgas Domes pilsētas attīstības departamentu,  pieaicinot attīstības procesā iesaistītās puses. Darbs plānots starpdisciplinārās grupās (5-6 dalībnieki), katrā grupā …lasīt tālāk