Publiskā ārtelpa kā sociālās atdzimšanas veicināšanas instruments

IAP vispārīga programma

„Radi Rīgu” – intensīvā apmācību programma (IAP) paredz praktisku un teorētisko semināru kursu 3 fāzēs, kurās tiks strādāts pie apkaimju publiskām ārtelpām no projekta definīcijas līdz projekta menedžmentam.

Darba teritorijas tiek izvēlētas sadarbībā ar Rīgas izpilddirekcijām un Rīgas Domes pilsētas attīstības departamentu,  pieaicinot attīstības procesā iesaistītās puses. Darbs plānots starpdisciplinārās grupās (5-6 dalībnieki), katrā grupā strādājot pie vienas noteiktas teritorijas ārzemju un Latvijas ekspertu vadībā.

Darbnīcas laikā paredzētas tematiskas teorētiskās lekcijas, realizētu un nerealizētu pasaules piemēru analīze, viens mācību brauciens.
Starp semināriem grupas turpinās darbu pēc vadītāju dotajiem uzdevumiem.
Darbs tiks saistīts ar sociālām un kultūras aktivitātēm. Grupu darbu starpsemināru laikā nodrošinās organizētāju piesaistītie speciālisti no augstskolām.

I Tematiskais bloks
Tēma: projekta definīcijas izstrādes process un metode.

II Tematiskais bloks
Tēma: vides dizains kā sociālais instruments.

III Tematiskais bloks
Tēma: stratēģiski un finansiāli projekta realizācijas instrumenti.

Programmas norises laiks – no 15.04.2011 – 03.2012.

Comments are closed.