Publiskā ārtelpa kā sociālās atdzimšanas veicināšanas instruments

:: Mērķi un uzdevumi

    Programmas mērķi un uzdevumi

    March 23, 2011 •

    „Radi Rīgu” – intensīvās apmācību programmas (IAP) galvenais (ilgtermiņa) mērķis izmantojot publisku ārtelpu kā instrumentu, dot impulsu sociālai atdzimšanai Rīgas pilsētvidē. Lai sasniegtu šo mērķi, IAP uzstāda vairākus īstermiņa apakšmērķus: – Iemācīties inovatīvi projektēt jaunā sociāli – ekonomiskā un politiskā vidē – Izstrādāt un izmēģināt jaunus komunikatīvās plānošanas instrumentus – Sagatavot materiālus un iestrādes reālai, …lasīt tālāk